Kontakt oss

Rørleggerfirma
K Horghagen AS

Buvikvegen 721,
7350 Buvika

   72 86 53 45
    900 87 381
  firma@horghagen.no

Org.nr: 948 804 735 

Sparebank1 Midt-Norge:

Konto: 4243 05 00621

Sanitæranlegg
Varmeanlegg
Varmepumper
Utvendig anlegg
Resturering
Nyanlegg